Menu

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2440523

Wyszukiwanie

Siostra Julia OP

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy pierwszej i  drugiej biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

Realizowane zadania mają wzmocnić poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką.

Założeniem programu jest również kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Honorowy patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta

Czwartek, XXX Tydzień zwykły
Rok B, I
Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Liturgia słowa

Polityka