Licznik

Liczba wyświetleń:
1440658

Wyszukiwanie

Siostra Julia OP

W ogłoszonym na początku grudnia RODZINNYM  Konkursie Kolęd i Pastorałek wzięło udział 14 -zespół, wokalistów. Wykonywali oni tradycyjne i współczesne polskie kolędy oraz radosne pastorałki. 

JURY w składzie :

 

- Pani  Aleksandra Bykowska – nauczycie muzyki, rytmiki, dyrygent chóralny, muzykoterapeuta, skrzypaczka, Skrzypaczka w zespole Mocni w Duchu.

- Pani Ewa Izdebska – instruktor wokalny, nauczyciel muzyki, dyrygent chóralny.

- Pani Agata Ewa Michalska – uczestniczka III edycji  The Voice of Poland w drużynie Edyty Górniak, wokalistka zespołu The Others, współtwórca teledysków oraz muzyki autorskiej., 

- Pan Emil Baur – nauczyciel muzyki w SP nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim po wysłuchaniu i obejrzeniu 14 prezentacji przyznało następujące Nagrody Główne:

 

👉 I miejsce — za muzykalność, połączenie umiejętności melodycznych i rytmicznych, wykorzystanie instrumentarium, ciekawe barwy wokalne, umiejętności wykonawstwa wielogłosowego, zespołowość - OTRZYMUJĄ: Siostry Pełki: Lena i Ola -  "Oj Maluśki"  - Wolborskie Centrum Kultury. 👏

 

👉 II miejsce – ex aequo -

 - Zuzanna Kusideł -- Wolborskie Centrum Kultury – za dojrzały głos, piękny śpiew oraz piękną interpretację utworu. 👏

- Zuzanny Wójciak. -"Aniołek maleńki jak wróbelek" - Domowe Przedszkole – za łączenie umiejętności wokalnych i chorograficznych. 👏

 

Wyniki głosowania na facebook-u

👉 I miejsce – Patrycja - Wiola Paulina Smyczyńska – „Świeć gwiazdeczko mała świeć – 389 głosów. 👏

👉 II miejsce - Siostry Pełki: Lena i Ola -  "Oj Maluśki"  -Wolborskie Centrum Kultury - 278 głosów. 👏

👉III miejsce - "Gore gwiazda Jezusowi" - Hania z "Maluszków" z Marysią, Tymusiem, Michałkiem i ciocią Magdą – 276 głosów. 👏

Dziękujemy Jury i wszystkim za oddane głosy.🤗

🎤Dla nas wszystkie nagrania są piękne!!! ❤ ❤ 👏👏👏🎤🎤🎹

Nagrody  i dyplomy będą do odbiór od 20 stycznia w sekretariacie szkoły i przedszkola.😍👏

ZWYCIĘSTWO PIERWSZEJ KLASY!

 

Jest nam niezmiernie miło ogłosić zwycięstwo klasy pierwszej w ogólnopolskim konkursie Szkolne Przygody Gangu Fajniaków. W programie nagrodzonych zostało 400 szkół i przedszkoli - nasze pierwszaki zostały nagrodzone aż 4 RAZY. 

Łącznie do konkursu przystąpiło 2144 placówek i zostało przesłanych aż 6999 prac!

 

Tegoroczną tematyką konkursu były żywioły. Uczniowie podczas zajęć

realizowali wraz z wychowawcą scenariusze, które metodą eksperymentu przybliżały dzieciom tematykę natury, która nas otacza.

To wielkie osiągnięcie uczniów w pierwszym semestrze nauki! Gratulujemy 😊

 

Oto zwycięskie prace :-) 

Obecność psa na zajęciach stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, daje dużo radości i poczucia bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ pies akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie ocenia i nie osądza, kocha nas za to, że jesteśmy bez względu na nasze sukcesy i porażki.

W naszym przedszkolu zajęcia z dogoterapii z dziećmi prowadzi Siostra Andrea z  Nerem – Goldenem Retrieverem po ukończonym kursie i zdanym egzaminie z wyróżnieniem.

Nero ma skończone 2 lata i jest znany naszym dzieciom ze starszych grup od szczeniaka.

Zajęcia odbyły się w grupie 3 latków. Dzieci poznały  naszego przyjaciela, poznały zasady opiekowania się psem i jego potrzeby. Wykonały też kilka ciekawych rozwijających edukacyjnych zadań. [galeria]

 

DRODZY RODZICE!

 

informuje, że od dnia 09.11.2020r. (poniedziałek) do odwołania:

  • zajęcia dla uczniów klas IV - VII będą odbywać się zdalnie za pośrednictwem aplikacji TEAMS według dotychczasowego planu (lekcje trwają min. 30 minut, wydłużone zostają przerwy między lekcjami, nauczyciele zamieszczają w plikach aplikacji TEAMS tematy i zakres materiału do każdych zajęć dla uczniów)
  • zajęcia dla uczniów klas I - III będą odbywać się zdalnie za pośrednictwem aplikacji TEAMS według dotychczasowego planu (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą dokonać modyfikacji organizacji zajęć w porozumieniu z rodzicami, z uwzględnieniem realizacji wszystkich lekcji przewidzianych w ramowym planie nauczania; nauczyciele zamieszczają w plikach aplikacji TEAMS tematy i zakres materiału do każdych zajęć dla uczniów)
  • zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze będą odbywać się zdalnie po uzgodnieniach z rodzicami,
  • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne) będą odbywać się w ustalonych grupach, za pośrednictwem aplikacji TEAMS, w porozumieniu z rodzicami,
  • spotkania i materiały do zajęć świetlicowych i bibliotecznych będą zamieszczane w plikach aplikacji TEAMS  

 

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, dane zajęcia nie odbędą się.

Kontakt z pedagogiem i psychologiem będzie odbywał się za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz po uzgodnieniu terminu, w aplikacji TEAMS lub osobiście.

 

Wszelkie komunikaty będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej www.dominikanki.edu.pl i dziennika Librus.

Drodzy Rodzice!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870 informuje, że:

 

Uczniowie  z klas IV-VII od poniedziałku 26 października do 8 listopada 2020 będą realizować naukę w trybie zdalnym za pomocą platformy Microsoft Teams. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem, a poszczególne lekcje rozpoczynają się zgodnie z obowiązującymi dzwonkami. 

Lekcje mogą trwać minimum 30 minut -wydłużone zostają wtedy przerwy między lekcjami. Materiały z lekcji nauczyciele będą załączać, jako pliki w aplikacji Teams. W przypadku choroby nauczyciela jakiegoś przedmiotu – lekcje z tego przedmiotu będą odwoływane, lub będą prowadzone w zastępstwie przez nauczyciela innego przedmiotu.  Informacja na ten temat będzie uwzględniona w planie zajęć w dzienniku - Librus. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach zdalnych ma wpisywaną nieobecność i rodzic jest zobowiązany ją usprawiedliwić.

 

Podczas zajęć zdalnych obowiązują zasady:   

·         obowiązkowej obecności uczniów na lekcjach

·         aktywnej pracy podczas zajęć

·         właściwego zachowania się w Internecie (netykiety).

 

Kontakt i współpraca szkoły z rodzicami i uczniami kl. IV – VII odbywać się będzie poprzez: - dziennik elektroniczny LIBRUS,

- aplikacje Teams,

- informacje i ogłoszenia na stronie internetowej szkoły i Fb.

Uczniowie klas I-III realizują naukę w szkole, w trybie stacjonarnym, a wszystkie klasy pracują według swojego planu i rozpoczynają zajęcia o godz. 8.00. Podczas przerw oraz wyjścia na obiad uczniowie mają obowiązek zakrywania nosa i ust. Świetlica działa zgodnie z planem od godz. 7.00 do 8.00 i od 13.00 – 17.00.

Zajęcia dodatkowe będą przebiegały wg. planu.

Obiady będą wydawane dla uczniów klas I-III przebywających w szkole.   W SZKOLE ZACHOWUJEMY NADAL REŻIM SANITARNY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI, PROSIMY RODZICÓW O ZAKRYWANIE NOSA I UST!!!

Szanowni Państwo, w związku z trwającą epidemią COVID-19 i decyzją Ministra Edukacji Narodowej o powrocie od 1 września 2020 r. do nauczania stacjonarnego nasza Szkoła przygotowała następujące procedury, które pozwolą nam zadbać o wspólne zdrowie:

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY.pdf

Procedura bezpieczeństwa w szkole Covid.pdf

Powrót

Nasz mały przedszkolny świat

Kilka słów o nas...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta

Niedziela, II Tydzień zwykły
Rok B, I
Druga Niedziela zwykła

Polityka