Menu

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2208497

Siostra Julia OP

Wyszukiwanie

 

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek im. bł. s. Julii Rodzińskiej

oraz Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. s. Julii Rodzińskiej

dominikanka, 

S. Idalia Krystyna Szołdra- wicedyrektor, wychowawca klasy IV

nauczyciel religii

Katechizuję dzieci w naszej szkole i w przedszkolu.

S. mgr Rozanna Justyna Śliwińska- wychowawca klasy 1a

S. mgr Catharina nauczyciel języka angielskiego i francuskiego

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam kompetencje polonistyczne,
logopedyczne oraz w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią. Mam nadzieję, że
nauczając języka ojczystego, przyczyniam się do wychowania młodego pokolenia
w duchu najwyższych wartości.

 Wychowawca klasy II

 

Jestem nauczycielem współorganizującym kształcenie dwóch uczniów w klasie V. Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności: pedagogika wychowania przedszkolnego z elementami logopedii, edukacja wczesnoszkolna. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz w zakresie edukacji  i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Postrzegam ucznia jako całość i zachęcam go do rozwijania swojego niepowtarzalnego potencjału, indywidualnych talentów oraz mocnych stron, budując jego pewność siebie i poczucie własnej wartości. „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze” „Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę” (B. Cage)

Jestem absolwentką studiów magisterskich o kierunku pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną. Ukończyłam również studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W swojej pracy kieruje się zasadą, że dobre relacje są podłożem do edukacyjnych sukcesów. Bardzo cenię sobie czas aktywnie spędzony z rodziną.

Wychowawca klasy III

Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą z pracą socjalną oraz edukację wczesnoszkolną (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe)

wychowawca klasy VIII

Od 24 lat uczę języka polskiego. Każdy kolejny rok jest dla mnie przygodą. Wciąż lubię uczyć i wierzę, że warto. Najważniejsze jest dla mnie rozbudzanie w uczniach pasji i kształtowanie postaw pełnych szacunku.

 
 

Nauczyciel języka angielskiego

 

Języka angielskiego uczę od 11 lat. Uwielbiam pracę z dziećmi, sprawia mi to wielką radość i spełnienie zawodowe, co przekłada się na efekty mojej pracy.

 

Nauczyciel języka hiszpańskiego

 Ukończyłam filologię romańska ze specjalizacją hiszpańską na Uniwersytecie Łódzkim. Od 16 lat czynnie pracuję jako nauczyciel języka francuskiego i hiszpańskiego ucząc dzieci małe, młodzież i dorosłych. Moja praca jest moją pasją i ciągłym wyzwaniem. W nauczaniu języka obcego cenię konsekwencję i systematyczność. W mojej pracy wykorzystuję najnowsze techniki nauczania oraz bezpośrednie metody nauczania ukierunkowane na komunikację. Uważam, że przełamanie strachu w mówieniu jest najważniejsze w nauce języka obcego.

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Wychowawca w świetlicy

 Jestem absolwentką studiów magisterskich o kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.  Bóg w swej hojności obdarzył mnie zamiłowaniem do rzeczy artystycznych. Moją pasją są wszelkie prace plastyczne. Chętnie wykorzystuję to przy zajęciach z dziećmi, próbując w swych podopiecznych w ten sposób wzbudzić to zainteresowanie oraz zachęcić do pracy twórczej.

nauczyciel, wychowawca klasy 1a

Ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na kierunku edukacja wczesnoszkolna - wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Jestem także absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Piotrkowie Tryb. gdzie ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. 

nauczyciel, wychowawca grupy Gwiazdeczki
 
Jestem absolwentką kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Ważne jest dla mnie niesienie pomocy, wspierania w trudnych sytuacjach.
 
Niesamowite jest to, iż tak naprawdę dziecko jest dla nas doskonałym nauczycielem, motywatorem do dalszego rozwoju, pracy nad sobą. Możemy się od nich wiele nauczyć, chociażby zachwycania się z każdej najmniejszej rzeczy, spontaniczności, radości, miłości, czy wrażliwości. Ciekawe są otaczającego ich świata, otwarte na nowe rzeczy.
 
.

nauczyciel, wychowawca grupy Iskierki

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.Wychowywałam się w rodzinie wielodzietnej i właśnie tam zdobywałam doświadczenie w opiece nad dziećmi. Miłość do dzieci i chęć pracy z nimi wyniosłam z domu. Obecnie mam zaszczyt pracować z najmłodszą grupą – Iskierkami. Jest to dla mnie spełnienie marzeń, a także swego rodzaju misja, gdyż najmłodsi potrzebują najwięcej uwagi i zaangażowania. Jestem szczególnie wdzięczna Bogu, że jest mi dane wspomagać w rozwoju te maleństwa, obserwować ich postępy, po prostu widzieć jak rosną. W swej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem i szczęściem dzieci. Pragnę przekazywać im cenne wartości moralne i chrześcijańskie oraz pomóc rodzicom w ich wychowaniu na wspaniałych ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta

Środa, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. błogosławionych męcz. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy albo wsp. błogosławionych męcz. Ludwika Rocha Giety...

 

Polityka