Menu

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2270823

Siostra Julia OP

Wyszukiwanie

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Mój ulubiony święty”

Organizowanego przez Katolicką Szkołę Podstawową im. bł. s. Julii Rodzińskiej

 

 Cele konkursu:

 

1. Wskazywanie pozytywnych wzorców postępowania.

2. Zachęcenie uczniów do poznania postaci świętych.

3. Wzmacnianie świadomości istnienia dobra w każdym człowieku,

v Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i zdolności plastycznych uczniów.


Regulamin konkursu:

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-V.

2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną na temat: „Mój ulubiony święty”.

3. Prace formatu A3 l mogą być wykonane dowolną techniką i mają przedstawiać postać wybranego świętego w dowolnej sytuacji z Jego życia.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

5. Każdą pracę należy podpisać.

6. Prace należy składać do dnia 30 pażdziernika 2018 r. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 października 2018 r.  (w czasie BALU ŚWIĘTYCH)

8. Komisja konkursowa będzie oceniać estetyka pracy oraz oryginalność pomysłu. 

9. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom a autorzy prac nagrodzonych dodatkowo nagrody niespodzianki. 

 

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator: S. Zuzanna  OP


 

Postanowienia końcowe:

  1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas BALU ŚWIĘTYCH oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych. 
  2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
  3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta

Czwartek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Jakuba, apostoła

 

Polityka